Komenda Chorągwi Lubelskiej zwołała Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Lubelskiej ZHP na dzień 12 maja 2017 roku. Celem zjazdu będzie:

  • wybór Komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP,
  • uchwała Zjazdu na wniosek komendanta chorągwi w sprawie liczebnego składu komendy chorągwi,
  • wybór na wniosek Komendanta Chorągwi członków Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP.

Dokumenty: