Komendant Hufca Hrubieszów pwd Anna Kozar weszła w skład Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Hrubieszowie.  Rada Pożytku Publicznego jest organem doradczym Urzędu Miasta. Opiniuje projekty realizowane na terenie miasta. Jest to organ łączący organizacje pozarządowe z władzami miasta.