Druhny i Druhowie!

Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP  zaprasza w dniu 13-14 stycznia 2017 r.  do Bursy nr 3  w Lublinie na Odprawę Komend i Kadr Hufców i II Chorągwianą Zbiórkę Drużynowych. Odprawa/Zbiórka rozpocznie się w piątek o 19:00 i zakończy w sobotę około 16:00.

Odprawa Komend, Kadr Hufców i HKSI

Do udziału w Odprawie zapraszamy jednocześnie instruktorki/instruktorów – członków Komend hufców odpowiedzialnych za pracę z kadrą, kształcenie, program i członków KSI w Waszych hufcach.

Dla instruktorów chcących włączyć się w pracę w zespołach chorągwianych możliwość uczestnictwa w docelowym module – informacje u organizatorów.

Tematy odprawy:

 1. Składki członkowskie 2017. Rada Naczelna podjęła uchwałę o nowym systemie naliczania składek członkowskich. Wprowadzony został nowy mechanizm ustalania wysokości składek.
 2. Spójność pracy hufców i chorągwi. Prezentacja działań programowych i kształceniowych hufców. Omówienie projektów obustronnego wsparcia.
 3. Propozycje kursów i szkoleń organizowanych przez chorągiew. Praca nad projektami tworzenia zespołów chorągwianych.
 4. Inwentaryzacja majątku.
 5. Elektroniczny system prowadzenia dokumentacji finansowej hufca. Przekazywanie dokumentacji do chorągwi.
 6. Nowy system pracy z kadrą. Omówienie i propozycje wdrożenia. Nowy system SSI, regulaminy pracy HKSI i ChKSI.
 7. Odznaka Chorągwi Lubelskiej ZHP - założenia, zasady ubiegania się o zdobywanie przez gromady, drużyny i instruktorów Chorągwi Lubelskiej.
 8. Założenia programowe i organizacyjne Zlotu Chorągwi Lubelskiej ZHP. Zarys informacji organizacyjnych i programowych.

Osoby uczestniczące w odprawie komendantów i skarbników prosimy o zabranie ze sobą laptopów z możliwością podłączenia do sieci Wi-Fi.

II Zbiórka Drużynowych

Do udziału w Zbiórce zapraszamy drużynowych lub w zastępstwie przybocznych.

 1. Prezentacje środowisk – poznajmy się nawzajem, nawiążmy znajomości i współprace, pochwalmy się drużyną, szczepem.
 2. Warsztaty rozwojowe: zasady tworzenia mini gier autopunktowych, zasady pozyskiwania sojuszników i sponsorów.
 3. Integracyjna gra terenowa.
 4. Odznaka Chorągwi Lubelskiej ZHP.
 5. Założenia programowe i organizacyjne Zlotu Chorągwi Lubelskiej ZHP.

Rejestracja uczestników i wysokość DSCZ

Dodatkowa Składka Członkowska Zadaniowa wynosi:

55 zł w przypadku zgłoszenia do 2 styczna 2017 roku
65 zł w przypadku zgłoszenia po 2 stycznia 2017 roku


DSCZ należy wpłacić na konto Komendy Chorągwi Lubelskiej Bank Milenium 10 1160 2202 0000 0002 3488 0207 w terminie do 8 stycznia 2017 r.
Tytułem: DSCZ Odprawa Kadry imię i nazwisko

Rejestracja wszystkich uczestników odbywa się za pomocą FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

Dodatkowo osoby uczestniczące w II Zbiórce Drużynowych proszone są o uzupełnienie DODATKOWEJ ANKIETY

 

Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP prosi Komendy Hufców o przygotowanie i umożliwienie reprezentacji hufca do udziału w zbiórce.

Zapraszamy do przygotowania i prowadzenia zajęć kadrę instruktorską chorągwi.

Do zobaczenia ! Zapraszamy !