Druhny i Druhowie

Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP  zaprasza w dniu 26 listopada br. o godzinie 10:30 do Liceum Ogólnokształcącego nr. 4 w Lublinie na Chorągwianą zbiórkę drużynowych drużyn i gromad zuchowych pracujących w hufcach Chorągwi Lubelskiej ZHP. Do udziału w zbiórce zapraszamy jednocześnie instruktorki/instruktorów – członków Komend hufców odpowiedzialnych za program w Waszych hufcach.

Przewidywany plan spotkania:

  1. Informacja o projektach zadań do realizacji w najbliższym okresie w pracy drożyn i gromad zuchowych hufców Chorągwi Lubelskiej ZHP.
  2. Udział drużyn i gromad zuchowych w projekcie ZHP : Betlejemskie światło pokoju 2016.
  3. Odznaka Chorągwi Lubelskiej ZHP /projekt/ omówienie założeń, zasad ubiegania się o zdobywanie przez gromady, drużyny i instruktorów chorągwi lubelskiej.
  4. Założenia programowe i organizacyjne planowanego Zlotu Chorągwi Lubelskiej ZHP. Informacje ogólne
  5. Sprawy ważne dla drużynowych sposoby wsparcia i praca z komendami hufców w sprawie pomocy metodycznej. Spotkanie z przedstawicielami władz Chorągwi Lubelskiej ZHP i Pełnomocnikiem GK ZHP ds. .chorągwi.

Przewidujemy dla uczestników zbiórki :

  • pakiety podręcznikowe
  • plakaty BŚP
  • ciepły posiłek

Uwaga! Komendant i Skarbnik Chorągwi swoją decyzją ogłaszają składkę zadaniową na to zadanie w kwocie 10,00 zł od uczestnika. Płatne na konto chorągwi przelewem do dnia 24 listopada br.
Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP prosi Komendy Hufców o przygotowanie i umożliwienie reprezentacji hufca do udziału w zbiórce.
Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP zaprasza do przygotowań i prowadzenia zajęć kadrę instruktorską chorągwi, która dotychczas pracowała przy ww. zadaniach programowych.

Do zobaczenia ! Zapraszamy !

Czuwaj!

Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP