Zaproszenie na uroczystość wręczenia nowego sztandaru Chorągwi Lubelskiej ZHP im. Lotników Polskich

UDOSTĘPNIJ
/
317

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NOWEGO SZTANDARU
CHORĄGWI LUBELSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
IM. LOTNIKÓW POLSKICH

Komendant Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego
ma zaszczyt zaprosić


na uroczystość wręczenia nowego sztandaru
Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego,


która odbędzie się 29 maja 2022 roku w Dęblinie na placu przed
Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt.


Prosimy o potwierdzenie przybycia do poniedziałku 23 maja 2022 r.
formularz: www.lubelska.zhp.pl/rsvp/ | mail: lubelska@zhp.pl | telefon: 81 532 56 26


Program uroczystości

10:00 Uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Świętego Piusa V Papieża, ul. 1 Maja 31, Dęblin
11:10 Przemarsz uczestników uroczystości ulicami miasta
11:30 Uroczysty apel na placu przed Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt
13:00 Poczęstunek i zwiedzanie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

 

Lubelskie Chorągwie Harcerek i Harcerzy ZHP rozpoczęły swoją działalność 23 maja 1921 roku, zastępując Inspektoraty Okręgu XII A i XII B. W ubiegłym roku 23 maja lubelscy harcerze uroczystym apelem na Placu Litewskim w Lublinie zainaugurowali rok obchodów 100-lecia Chorągwi Lubelskiej ZHP.

Ta rocznica stała się też okazją do ufundowania przez kadrę instruktorską nowego sztandaru.

Zakończenie roku obchodów 100-lecia Chorągwi Lubelskiej ZHP oraz uroczystość wręczenia nowego sztandaru odbędzie się 29 maja 2022 roku w Dęblinie.