Wyróżnij swojego przybocznego i zastępowego

UDOSTĘPNIJ
/
611

Siłą Związku Harcerstwa Polskiego są ludzie którzy go tworzą. Każdy drużynowy wie, że bez pomysłowego zastępowego i odpowiedzialnego przybocznego ciężko jest prowadzić dobrze drużynę.

Druhno Drużynowa,
Druhu Drużynowy

wyróżnij swojego przybocznego i zastępowego Listem pochwalnym Komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP.

List Pochwalny Komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP jest przyznawany przybocznym i zastępowym w dniu Myśli Braterskiej 22 lutego może go otrzymać osoba, który spełnia następujące wymagania:

  • pełni aktualnie funkcję zastępowego lub przybocznego przez 6 miesięcy,
  • sumiennie wypełnia swoje obowiązki,
  • prezentuje postawę godną naśladowania,
  • ma opłaconą podstawową składkę członkowską,
  • jest wpisany do systemu Ewidencja ZHP.

Wniosek w sprawie wyróżnienia Listem Pochwalnym Komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP właściwy drużynowy przesyła za pomocą formularza w terminie do 25 stycznia 2022 roku. Przesłane wnioski zostaną przekazane do akceptacji właściwego komendanta hufca.

W związku z obowiązującym stanem epidemii i występującymi ograniczeniami w organizacji hufcowych spotkań z okazji Dnia Myśli Braterskiej listy zostaną wysłane pocztą do odznaczonych.

Załączniki: