Podstawowa Składka Członkowska w 2022 roku

UDOSTĘPNIJ
/
1.55K

Od 2021 roku nastąpi zmiana w terminie i sposobie naliczania składki członkowskiej dla zuchów, harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

Zgodnie z uchwałą nr 76/XL Rady Naczelnej z dnia 8 maja 2021 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej, członkowie ZHP opłacają składkę zgodnie ze swoim przydziałem służbowym w następujących terminach:

  • do 20 stycznia za I kwartał,
  • do 20 kwietnia za II kwartał,
  • do 20 lipca za III kwartał,
  • do 20 października za IV kwartał.

Opłacona składka nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa w ZHP.

Rozliczenie składek oraz odprowadzenie ich części należnych następuje w terminach:

  • w hufcach – do 5 dnia drugiego miesiąca kwartału,
  • w chorągwiach – do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału,
  • w Głównej Kwaterze ZHP – do końca drugiego miesiąca kwartału.

Składki nalicza się na podstawie stanów osobowych jednostek na koniec pierwszego miesiąca danego kwartału. Podstawą ustalenia stanów osobowych są dane z systemu ewidencjonowania członków ZHP.

Wysokość składki na 2022 rok została określona Uchwałą nr 95/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 30 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na 2022 r. i tworzy ją część centralna i część chorągwiana. Wysokość składki w 2022 roku pozostała na takim samym poziomie jak składka w 2021 r.

Kwartalna wysokość składki dla poszczególnych hufców:

Hufiec Część chorągwiana:
Podstawowa jednostka organizacyjna
Część chorągwiana:
Hufiec
Część chorągwiana:
Chorągiew
Część centralna Razem
Biała Podlaska 9,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 6,00 zł 39,00 zł
Chełm 9,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 6,00 zł 39,00 zł
Hrubieszów* 6,00 zł 9,00 zł 12,00 zł 6,00 zł 33,00 zł
Lublin 9,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 6,00 zł 39,00 zł
Łuków** 3,00 zł 0,00 zł 12,00 zł 6,00 zł 21,00 zł
Puławy*** 9,00 zł 10,00 zł 12,00 zł 6,00 zł 37,00 zł
Ryki 9,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 6,00 zł 39,00 zł
Tomaszów Lubelski 9,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 6,00 zł 39,00 zł
Zamość 9,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 6,00 zł 39,00 zł

*Obniżenie wysokości składki w części dla podstawowej jednostki organizacyjnej i hufca zgodnie z Uchwałą nr 38/XIV/2021 Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wniosku Komendy Hufca Hrubieszów o udzielenie ulgi w podstawowej składce członkowskiej w 2022 r.
** Obniżenie wysokości składki w części dla podstawowej jednostki organizacyjnej i hufca zgodnie z Uchwałą nr 37/XIV/2021 Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wniosku Komendy Hufca Łuków o udzielenie ulgi w podstawowej składce członkowskiej w 2022 r.
***Obniżenie wysokości składki w części dla hufca zgodnie z Uchwałą nr 36/XIV/2021 Rady Chorągwi Lubelskiej ZHP z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wniosku Komendy Hufca Puławy o udzielenie ulgi w podstawowej składce członkowskiej w 2022 r.

Składkę członkowską wpłacamy zgodnie ze swoim przydziałem służbowym, poniżej znajduje się wykaz rachunków bankowych na które wpłacamy składkę:

Jeśli masz wątpliwości na który rachunek bankowy dokonać wpłaty składek zapytaj się swojego drużynowego.

UWAGA!

Dokonując wpłaty prosimy o jej prawidłowe opisane:
PSC, [okres płatności], [imię i nazwisko], [nazwa jednostki] np.: PSC, QI, Jan Kowalski, 1 GZ Smerfy

zuchy, harcerze, instruktorzy
z przydziałem służbowym
do hufca i jego jednostek podległych
nr rachunku bankowego do wpłat
Hufiec Biała Podlaska 62 1600 1462 1857 9205 2000 0020
Hufiec Chełm 35 1600 1462 1857 9205 2000 0021
Hufiec Hrubieszów 08 1600 1462 1857 9205 2000 0022
Hufiec Lublin 78 1600 1462 1857 9205 2000 0023
Hufiec Łuków 51 1600 1462 1857 9205 2000 0024
Hufiec Puławy 24 1600 1462 1857 9205 2000 0025
Hufiec Ryki 94 1600 1462 1857 9205 2000 0026
Hufiec Tomaszów Lubelski 67 1600 1462 1857 9205 2000 0027
Hufiec Zamość 40 1600 1462 1857 9205 2000 0028
Chorągiew Lubelska 63 1600 1462 1857 9205 2000 0002

 

Druhno drużynowa,
Druhu drużynowy,

jeśli szukasz więcej informacji o składkach członkowskich to koniecznie zajrzyjcie do materiału umieszczonego w Centralnym Banku Pomysłów „Składki w ZHP”.