Na wieczną wartę odszedł doc. dr phm. Jan Gurba HO

UDOSTĘPNIJ
/
172

 

Z wielkim smutkiem i ogromnym żalem
zawiadamiamy o śmierci

śp. doc. dr. phm. Jana Gurba HO

(15 II 1929 – 30 X 2021)

 

b. członka Kręgu Instruktorów i Działaczy Harcerskich
przy Hufcu Lublin-Miasto (1995-99)

Członek I LDH „Błękitnej Jedynki” (1946-47); drużynowy I „e” LDH im. W. Łukasińskiego przy LO im. Stanisława Staszica w Lublinie (1947-48); drużynowy DH im. Bolesława Krzywoustego przy SP Nr 18 w Lublinie (1948-49); komendant Hufca Lublin-Zachód (1957-61); komendant Szczepu „Błękitnej Jedynki” (1961-63).

Urodzony w Lubartowie. Absolwent Liceum im. Unii Lubelskiej i UMCS w Lublinie. Dziekan Wydziału Humanistycznego, Kierownik Zakładu Archeologii, dyrektor Biblioteki Głównej UMSC w Lublinie (1974-94). Wielki Przyjaciel Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, wieloletni Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Biblioteki, Prezes Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki. Odznaczony m.in. KKOOP i Medalami KEN, „Zasłużony dla Archeologii Polskiej”.

Cześć Jego Pamięci!

Szef Zespołu Historycznego
Chorągwi Lubelskiej ZHP
hm. Stanisław Dąbrowski