Podsumowanie kampanii 1 procent dla ZHP

UDOSTĘPNIJ
/
150

Dzięki Państwa wsparciu wpłynęła w tym roku do nas kwota 23 951,80 zł z tytułu 1 procenta podatku. Zgodnie z deklaracjami darczyńców zostanie ona przeznaczona na działania prowadzone w hufcach i drużynach.

Co zrobimy z tymi pieniędzmi?

  • Opracujemy kolejne nowoczesne programy wychowawcze, których zadaniem będzie praca na rozwojem charakteru, wiedzy i umiejętności zuchów, harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego; w ramach programu wychowawczego ZHP rozwijać będziemy na wszystkich szczeblach harcerskiej struktury idee pracy nad sobą, braterstwa i służby Polsce i bliźnim;
  • Sfinansujemy kształcenie instruktorów, którzy swą społeczną pracą wciąż dynamicznie rozwijają harcerski ruch, to na ich wiedzy i umiejętnościach opiera się wysoka jakość harcerskiego wychowania;
  • Rozwijać będziemy harcerskie specjalności w tym żeglarzy, ratowników, łącznościowców, ekologów, drużyny artystyczne i wiele innych, które wprowadzają młodych ludzi w świat pasji, przyszłego rozwoju zawodowego i wielkiej przygody;
  • Dofinansujemy działania służące zachowaniu dziedzictwa harcerskiego i narodowego.