Start 2017

2017

,

Zlot Chorągwi – relacja

30 września w Lublinie odbył się Zlot Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego, wzięło w nim udział ponad 400 harcerzy reprezentujących hufce z terenu województwa Lubelskiego. Przedsięwzięcie to wpisywało się w obchody …