Start Uchwały 14 Zjazdu Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwały 14 Zjazdu Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 1 w sprawie 100. rocznicy utworzenia Chorągwi Lubelskich

Uchwała nr 2 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Chorągwi w celu przyjęcia Strategii Rozwoju Chorągwi Lubelskiej ZHP

Uchwała nr 3 w sprawie odznaczenia chorągwianego

Uchwała nr 4 w sprawie wsparcia hufców w pozyskiwaniu środków

Uchwała nr 5 w sprawie elektronicznej ewidencji harcerskich danych

Uchwała nr 6 w sprawie wsparcia realizacji Harcerskich Akcji Letnich i Zimowych

Uchwała nr 7 w sprawie baz i ośrodków harcerskich, których właścicielem lub użytkownikiem jest Chorągiew Lubelska ZHP

Uchwała nr 8 w sprawie przyjęcia planu stabilizacji finansów Chorągwi Lubelskiej